NÉPRA - Ethical Sportswear

Minttu

6.2.2017

Urheiluvaatteet ovat juuri se vaatekerta, joka joutuu eniten koetukselle. Kaavoituksen ja mitoituksen tulee olla erittäin hyvin tehtyä, koska kukaan ei jaksa urheilla topissa, joka tuntuu epämukavalta ja rullautuu ylöspäin. Materiaalien tulee olla kestäviä, pestäviä ja hikitreeniin soveltuvia – ja tämän lisäksi urheiluvaatteiden tulisi olla vielä kauniita, koska se jos mikä tuo tunnetusti lisämotivaatiota urheiluun.

Toimivien urheiluvaatteiden suunnittelu ja valmistus ei ole siis helppoa. Jonkin aikaa sitten törmäsin minulle uuteen mielenkiintoiseen suomalaiseen urheiluvaatemerkkiin. Eettisiä ja holistisia urheiluvaatteita valmistavan yrityksen, Népran, perustajat ovat molemmat nuoria naisyrittäjiä. Ama ja Essi perustivat Népran loppuvuodesta 2015, koska he kaipasivat hyvin istuvia ja eettisesti tuotettuja urheiluvaatteita jotka soveltuvat monipuoliseen urheiluun.

Nyt, reilu vuosi yrityksen perustamisen jälkeen, he jatkavat sinnikkäästi tuotteiden kehittämistyön parissa. Pääsin tapaamaan Népran toista puoliskoa ja brändin luojaa Amaa.

Mikä teitä inspiroi?

”Meitä inspiroivat hyvänmielen vaatteet. Haluamme olla mukana muuttamassa vaateteollisuutta ja kulutustottumuksia. Näemme, että kulutuksen tulee muuttua tulevaisuudessa."

"Inspiroidumme suuresti myös asiakkaiden palautteesta. Olemme olemassa palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, ja on mahtavaa saada sekä myönteistä palautetta että kommentteja, miten voimme kehittää toimintaamme. On ollut hienoa nähdä, että ihmiset välittävät ja ovat niin innolla mukana.”

Tällä hetkellä sivujenne mukaan toimitusketjustanne 65% on läpinäkyvä – onko teillä tavoitteita saada luku korkeammaksi?

”Panostamme läpinäkyvyyteen kaikessa toiminnassamme, ei pelkästään tuotannossa. Aiomme kuitenkin tulevaisuudessa perehtyä kierrätykseen ja kankaiden materiaalien alkuperään. Nämä ovat kuitenkin pitkän tähtäimen tavoitteita, joka vaativat myös hieman enemmän resursseja.”

”Meille on tärkeää yrityksen sisäinen läpinäkyvyys ja informaatiovirta, aidot kumppanuussuhteet yhteistyökuvioissa sekä tuotteiden, kankaiden ja lisämateriaalien alkuperä. Tiedämme, mistä kankaamme tulevat, tiedämme pesulappujen ja logolabelien alkuperän. Pakkaukset ja painomateriaalit hankimme paikallisilta yrityksiltä Lahdesta.”

Tuotteiden suunnittelu ja kaavoitus tapahtuu Lahdessa. Kaavoituksesta vastaa Essi, joka on opiskellut tekstiili- ja vaatetustekniikan insinööriksi Lahden ammattikorkeakoulussa. Vaatteiden materiaalit valitaan huolellisesti italialaisesta tehtaasta, ja kankaan valmistuksessa ei ole käytetty haitallisia kemikaaleja. Urheiluvaatteet valmistetaan Virossa, ja sukat valmistetaan Suomessa. Logolabelit ja pesulaput tilataan lahtelaiselta yritykseltä. Osa tuotteista ja etenkin väreistä ovat uniikkeja, koska tuotantomäärät eivät ole suuria.

Suunnittelussa kantavana perusarvona on tuotteiden mukavuus ja kestävyys. Minimalistiset ja ajattomat mallit näyttävät tyylikkäiltä vuosienkin päästä. Laadukkat materiaalit ja ammattimainen kaavoitus sekä ompelutyö tekevät vaatteista kestäviä, jolloin tuotteen elinkaari on pidempi.

”Emme usko perinteiseen sesonkiajatteluun. Luomme urheiluvaatteita tarpeeseen, ja tuotteet lähtevät tuotantoon vasta, kun olemme tyytyväisiä lopputulokseen.”

Helmikuussa Népralta on tulossa pieni vaikoima tuotteita myyntiin Nudgeen (Yrjönkatu 30, Helsinki). Kannattaa käydä myös katsomassa Népran sivut!


NÉPRA – Ethical Sportswear

Good quality sportswear isn’t easy to find. The clothes you wear when working out have to be breathable, comfy and well fitted – there’s probably nothing more annoying than a top you have to keep pulling down all the time during your workout – and most importantly, they have to be durable and look good, because pretty sportswear bring more motivation to your workout routine.

Some time ago I found an interesting new ethical and holistic sportswear brand, Népra. The brand hails from Lahti, Finland and was founded in 2015 by two young female entrepreneurs, Ama and Essi. They wanted to create high quality sportswear that would be be suitable for different sports while also being ethically produced.

Now, a bit over a year after founding their company, they strive to invest in these values. I got to meet Népra’s brand creator and other half, Ama.

What inspires you?

”We are inspired by clothing that makes you feel good. We want to take part in changing the clothing industry and consumer behaviour – we feel that things have to change in the future.”

”We are also inspired by the feedback we get from our customers. We are here to serve our customers as well as possible, and it has been great to get both good feedback as well as comments as to how we can keep on getting better. It’s great how people care and want to get involved.”

Right now your supply chain is 65% transparent – are you planning on increasing that percentage?

”We put sustainability at the core of everything we do, not just in production. In the future we are going to look more into recycling and the sourcing of the raw materials. These are goals for the future, but they also require a bit more resources.”

”To us the company’s internal transparency and information, collaboration with our producers in Estonia and sourcing the best materials are important. We know where our fabrics come from and we know the manufactures of our logo labels and product care labels. We get all the packaging and printed materials from local businesses in Lahti.”

The products are designed and patterns and prototypes are made in Lahti. The patterns and prototypes are made by Essi, who studied Textile and Clothing Engineering at Lahti University of Applied Sciences. The materials are sourced from a factory in Italy, which doesn’t use harmful chemicals when producing the fabrics. The sportswear is manufactured in Estonia. The socks and labels are manufactured in Finland. Some of the products and especially colours are unique, because the products are manufactured in small batches.

The core values in the design are to create comfortable and durable sportswear. Minimalistic and timeless silhouettes will look contemporary and stylish for years to come. High-class fabrics and well made patterns make the products durable, which also contribute to a longer life cycle of the products.

”We don’t believe in the traditional way of bringing out new products every season. We create clothing and we launch them once we are completely satisfied with the end result.”

You should check out Népra’s website! Some products are also available through Nudge (Yrjönkatu 30, Helsinki).

Photos 1, 2 and 4 by Maiju Uusi-Simola

Photo 3 by Népra

This post was made in collaboration with Népra.